Cart
Pay

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

BioTech USA által üzemeltetett Törzsvásárlói Program (továbbiakban: Program) működtetése, valamint az azokhoz kapcsolódó kedvezmények érvényesítése, nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli a Törzsvásárlói Programba való regisztráció során megadott személyes adataidat a szükséges mértékben és időtartamig. Programban való részvételhez önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod. A Programban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. Az Adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel Törzsvásárlói Program működtetése céljából. 

1. Adatkezelő adatai:  

BioTech USA Kft. (Székhely: 2111 Szada, Ipari park út 10.Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.Cégjegyzékszám: 13 09 173512Adószám: 25114681-2-44Telefon: 06 1 453 2716E-mail: adatvedelem@biotechusa.com) 

 

Adatvédelmi tisztviselőnk Dr. Nádas Béla (Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu) 

2. Kezelt adatok köre:  

Kötelező adatok: névemail cím, vásárlási adatok (vásárlás dátuma, vásárolt termékek) 

A Törzsvásárlói Programra regisztrálás során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget. 

3. Adatkezelés célja 

Az adatkezelés és feldolgozás célja a Törzsvásárlói Program működtetése, az azokhoz kapcsolódó kedvezmények érvényesítése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, a nyereménysorsolás lebonyolítása. Az adatokat a BioTech USA Kft. vagy alvállalkozója bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. Adatkezelő az így megszerzett adatokat kedvezmények érvényesítéséhez, a nyeremény átadásához, valamint ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez használja fel.  

4. Az adatkezelés időtartama:  

Adatkezelő a résztvevők listáját a Törzsvásárlói Kártya használatáig, de legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított év (inaktivitási idő) kezeliA Törzsvásárlói Kártya inaktivitási idejének eltelte után haladéktalanul törli a Program során tudomására jutott személyes adatokat.  

5. Adatfeldolgozók:  

1. .Emarsysmarketing automatizálási rendszer: 

Adatkezelő a hírlevélküldő rendszerén keresztül küldi ki a Nyertesek számára az értesítést a nyereményről. A hírlevélküldő rendszer az alábbi adatokat rögzíti: név, e-mail cím, vásárlások mértéke és értéke, annak érdekében, hogy Törzsvásárlói Program zökkenőmentesen működjön. 

Az adatfeldolgozó cég adatai: EMARSYS eMarketing SystemsAG (székhely: 1150 Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, weblap: https://www.emarsys.com/en/) 

2.Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén tartja karban. 

Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com) 

3. Az Adatkezelő szervereit megbízott cégeküzemeltetikés felmerülő probléma esetén karbantartják.  

Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu) 

Az adatfeldolgozó cég adatai: Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cégjegyzékszám: 01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42,  Emailinfo@servergarden.hu) 

4. Adatkezelő pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez számlázó programot vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó cég adatai: IFS Hungary Számítástechnikai Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., Cégjegyzékszám: 01 09 687800, Adószám: 12469589-2-41) 

5.  Adatkezelőtermékeit a fogyasztók vásárlásuk után értékelhetik a Judge.me alkalmazás segítségével. 

Az adatfeldolgozó cég adatai: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA)Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. 

6. Adatkezelőmindenkorifranchise partnerei a Törzsvásárlói Program működtetése, a kedvezmények és a nyeremények biztosítása céljából, mint Adatfeldolgozók hozzáférnek a személyes adataidhoz.  

  1. Adatkezelés jogalapja

 Törzsvásárlói Programban való részvétellel hozzájárulsz, hogy Adatkezelő a személyes adataidat a jelen Nyilatkozatban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti. 

7. Adatkezelés jogszerűsége:Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról nyilvántartást vezet, melyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekhez tartozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásának megtételének időpontját, felületét, IP címét. Adatkezelő a nyilvántartásból a személyes adatokat az inaktivitási idő elteltével egyidejűleg törli.   

8. Tájékoztatás adatkezelésről:Jogosult vagy tájékoztatást kérni személyes adataidról a feltüntetett kapcsolattartási módok bármelyikén. Ilyen igény bejelentése esetén Adatkezelő tájékoztat a rólad kezelt személyes adatokról. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérd, valamint arra, hogy a rólad a Törzsvásárlói Programmal kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható formában elkérd az Adatkezelőtől 

9. Adatkezelés megszüntetése: Jogosult vagy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásodat elektronikus úton visszavonni, azonban ebben az esetben a Törzsvásárlói Program számodra nem használható a továbbiakban, adataidnak visszaállítása nem lehetséges. 

Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, faxon vagy postai úton valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedről. 

10. Felügyeleti szerv:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06.1.391.1400 
Fax: 06.1.391.1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

11.Adatkezelő elérhetőségei: 

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van BioTechUSA Törzsvásárlói Programmal kapcsolatban, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek: 

E-mail: adatvedelem@biotechusa.comTelefon, Fax: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig), Levelezési cím: 1033 Kiscsikós köz 11.  

Az adatkezelésünkről részletesebb információkat a www.biotechusa.hu oldal ADATVÉDELEM aloldalán találsz. 

Hatályos: 2019február 4. napjától 

BioTech USA Kft.